வியாழன், 26 ஏப்ரல், 2012

சங்கமித்ரா உமக்கு எமது வீரவணக்கம்.

சங்கமித்ரா மரணம்.... 
எமக்கு அறிவும், உணர்வும் ஊட்டிய பெருந்தகையே... உமக்கு எமது வீரவணக்கம்.