திங்கள், 8 செப்டம்பர், 2008

துணிவு

குருட்டு நம்பிக்கைகளை அழிவு வேலைகளின் மூலம் தான் ஒழிக்க முடியும் மகத்தான உறுதியும் சிறிதும் சந்தேகமற்ற தெளிவும் பழிப்பதற்கும் சாவிற்கும் கவலையற்றதுணிவும் உள்ளவனால் தான் அது முடியும்.
-தந்தைபெரியார்

வலைப்பதிவு காப்பகம்