புதன், 25 ஜூன், 2008

பயம்

ஆறுபடை முருகன் கோயிலுக்கு
ஏழு பூட்டு......
''யாமிருக்க பயமேன்"
-புதுவை தமிழ் நெஞ்சன்