வெள்ளி, 31 அக்டோபர், 2008

மதி-பதில்

கேள்வி: திருமணம் பெண்களுக்கு எதிரானது என்கிறார்கள் திருமணத்தை முற்றிலுமாக நிராகரித்து விட்டால் குடும்பம் என்ற அமைப்பே நிர்க்கதியாகிவிடாதா?
பதில்
: குடும்பம் என்ன கதியாகுமோ அது எனக்குத் தெரியாது எப்படிப் பார்த்தாலும் நிச்சயம் திருமணம் பெண்களுக்கு எதிரானது தான். செக்ஸ்ல ஈடுபடுவதற்கு ஒரு பெண் பணம் கேட்டா அது விபச்சாரம். ஆம்பளை பணம் கேட்டா, அது கல்யாணமா?
- வே.மதிமாறன்

வலைப்பதிவு காப்பகம்