வெள்ளி, 4 ஜூலை, 2008

அணு ஒப்பந்த அழிச்சாட்டியம்!!

கள்ளத் திருடன்பேர் கரிகாற் சோழனா?கொள்ளைக் காரன் பேர் குமண வள்ளலா?
குடலை உருவி மாலையாய்ப் போடும்கொள்ளிவாய்ப் பேய் குடியிருக்கும் இடம்பேர் 'வெள்ளை மாளிகை' என்றால் விளங்குமா?
பிணமலை அடுக்கப் பெருக்கத்தின் பேர்தான் அணு ஒப்பந்தம் அழிச்சாட் டியமா?அழுகிய மலமே! பழிகார புஷ்ஷே
படுகுழி வெட்டப் பழகிப் பழகிச் சுடுகாட்டையே நீ தொழுது கிடக்கிறாய்!
உன்சுட்டு விரலுக்கு கட்டுப் பட்டே பெட்டிப் பாம்பாய் எம்பெருந் தலைகள்
நூறுகோடிப்பேர் தன்மானத்தைக் கூறுபோட்டு உன்முன் குனிந்து நிற்கமானங்கெட்ட ஒரு மன்மோகன் சிங் அலுவாலியா சித்ம்பரஅடிமைக் கும்பல்அடுத்த வரிசையில் அத்வானி... சின்ஹா...
உன் ஆதிக்க வலையில் வீழ்ந்தபின்தன்னாதிபத்திய தம்பட்டம் எதற்கு?
அங்கேபார்!கியூபா நாட்டுக்கிழவன் காஸ்ட்ரோபிடரி சிலிர்க்கப் பீரிட் டெழுகிறான்அர்ஜென்டீனா அரிமா முழக்கம் கயவனே உன் காதுகள் கிழிக்கும்
ஐ.நா.மன்ற சுவர்கள் அதிரமுதுகெலும்புள்ள சாவேஸ் எழுந்து சாத்தான் என்றுனைச் சாற்றிய வீரம்சிவப்புக் கேயுள்ள செம்மாந்தப் பெருமிதம்.
-தமிழேந்தி
நன்றி.சிந்தனையாளன் ஜூலை 2008

வலைப்பதிவு காப்பகம்