திங்கள், 28 ஜூலை, 2008

கொள்ளை லாபம் அடிப்பதை தடுக்க

தொழிலாளிகளுக்கு எவ்வளவு கூலி கொடுப்பது என்பதை யோசிப்பதுதான் அரசியல் திட்டத்தில் ஒருகொள்கையாக இருக்கின்றதே தவிர,முதலாளி எவ்வளவு லாபத்துக்கு மேல்சம்பாதிக்கக் கூடாது, என்பதாக யாராவதுதிட்டம் போடுகின்றார்களா? பாருங்கள்..
-- தந்தை பெரியார்

வலைப்பதிவு காப்பகம்