திங்கள், 14 ஜூலை, 2008

வேர்

சாதியை ஏற்படுத்தியவன் அதை தனியாக வைக்கவில்லை. அதனுடன் மதம், சாத்திரம்,கடவுள்,ஆகியவற்றையும் முடிந்து வைத்தான். ஆகவேதான் அடி மரத்தையே நாங்கள் அசைக்கிறோம்

- தந்தைபெரியார்

வலைப்பதிவு காப்பகம்