புதன், 23 ஜூலை, 2008

பகுத்தறிவுவாதி

நான் பகுத்தறிவுவாதி.
எனக்கு
மதம்,
கடவுள்,
மொழி,
நாடு,
அரசு
இதைப்பற்றியெல்லாம் கவலையில்லை.
-தந்தைபெரியார்

வலைப்பதிவு காப்பகம்