திங்கள், 14 ஜூலை, 2008

வீரன்

கெட்டவர்களுக்கு விரோதியாகி கேட்டை
ஒழிக்க முற்படுகின்றவனே வீரன்-
உண்மையான தொண்டன்.

-தந்தைபெரியார்

வலைப்பதிவு காப்பகம்