வெள்ளி, 1 ஆகஸ்ட், 2008

இழிதன்மை

நம் வீட்டுக்குள் அந்நியன்புகுந்து கொண்டதோடல்லாது ,அவன் நம் எஜமான் என்றால் _நமக்கு இதை விட மானமற்றதன்மை, இழிதன்மை வேறு என்ன எனச் சிந்தியுங்கள்.
-தந்தைபெரியார்

வலைப்பதிவு காப்பகம்